Publicerad den

Att köpa en hästgård

Att köpa en hästgård och skaffa hästar är en dröm som många har. Det viktiga när du ska köpa en hästgård är att vara helt införstådd med vad det innebär att äga en hästgård. En bra början inför köpet av en hästgård är att göra en värdering av den bostad som du bor i nu. Att värdera bostad är enkelt. Du kan göra hela processen online om du så skulle önska. Fördelen med att göra en värdering är att då får du ett ungefärligt värde på vad du får för din nuvarande bostad och kan lättare räkna på vad du kan köpa en hästgård för.

Gör en budget för hästgården

Det viktiga när du köper en gård är alla kostnader. Det är en hel del kringkostnader som tillkommer förutom själva köpet av gården. Om du ska ha hästar behöver det exempelvis komma en hovslagare med jämna mellanrum. Det tillkommer även veterinärkostnader och iordningställande av hagar. Utöver det finns det vissa underhållskostnader av fastigheten som också ska betalas. Att göra en budget innan du köper en gård är av största vikt. Förutom kostnader innebär det en hel del arbete med att bo på en gård, vilket du bör ha i beaktande.

Hästar